14.00 – 15.00 uur

Nr. Titel Spreker
25 Persoonlijkheidsstoornissen: van irritatie naar inzicht en van ergernis naar empathie.

In de gezondheidszorg komen we allemaal in aanraking met persoonlijkheidsstoornissen en dat is niet altijd even gemakkelijk. De interacties kunnen ons achterlaten met een gevoel van frustratie, machteloos of onzekerheid. Een diagnose Borderline of Narcisme in het dossier creëert vaak al een heel beeld van de patiënt, nog voordat hij of zij gezien is. Maar wat als we het gedrag kunnen zien als een al vroeg aangeleerde strategie om om te gaan met gebeurtenissen in een moeilijke jeugd, die weliswaar in de volwassenheid leidt tot disfunctionele patronen. Dan kunnen we wellicht van irritatie en ergernis naar inzicht en empathie.

Dominique Nijpels
26 LHBTI+ diversiteit in de zorg

Stichting Roze in Wit zal een workshop geven over het belang van zichtbaarheid van seksuele, sekse en genderdiversiteit in de zorg. Waarom is het belangrijk hier kennis van te hebben en wat kan je als arts voor verschil maken? Na deze workshop beschik je over basiskennis van LHBTI+ diversiteit en praktische handvatten.

René de Vries
27 Laugh is in the air: recreatief gebruik van lachgas

De laatste jaren wordt er een significante toename gezien in het recreatief gebruik van lachgas. In Nederland zien neurologen in toenemende mate jonge patiënten met meerdere problemen als gevolg van lachgasgebruik. Het kan leiden tot ernstige neurologische symptomen van zowel het centrale als het perifere zenuwstelsel. Hieronder vallen polyneuropathie en myelopathie, maar ook cognitieve symptomen en psychiatrische klachten worden gemeld. Lachgas kan daarnaast zorgen voor een ernstige en acute vitamine B12-deficiëntie. In deze workshop zal dieper worden ingegaan op neurologische verschijnselen van lachgasgebruik, het aanvullend onderzoek dat kan worden verricht, de relatie met vitamine B12 en wat de rol van de huisarts kan zijn.

Anne Bruijnes
35 De zorg moet groen! Hoe gaan we dat doen?

Duurzaamheid: we kunnen er niet meer omheen. Helaas hebben ook zorgprocessen impact op het klimaat, milieu en gezondheid. Tijdens deze workshop geeft huisarts Margarita Vossen (ambassadeur van de Groene Zorg Alliantie en lid van De Groene Huisarts) een inleiding in het begrip planetary health en bespreekt adviezen voor de zorg incl. de huisartsenpraktijk.

Margarita Vossen Engelstalig
36 Toegang tot de huisarts voor mensen die niet verzekerd zijn

Sam van Vliet van “Dokters van de Wereld” zal een presentatie geven over de doelgroep ongedocumenteerden in Nederland en hun toegang tot de huisartsenzorg. Obstakels rond de zorg voor ongedocumenteerden, bestaande regelgeving, betrokken instanties en de hulpverleningspraktijk komen aan bod. Tevens zal er aandacht worden besteed aan de beleidspolitieke context van toegang van ongedocumenteerden tot huisartsenzorg.

Sam van Vliet
37 Zorg voor mensen van de straat: een taak vol caleidoscopische ontmoetingen

Iedereen heeft recht op basis medische zorg. Mijn roeping als huisarts is zorgen dat de zorg ook toegankelijk is voor iedereen. Ik werk nu ruim 3 jaar als straatdokter binnen Huisartsenpraktijk Valckenier waar we ons richten op mensen met ernstige psychiatrie en verslaving. Daarnaast werk ik ruim 14 jaar bij Kruispost Amsterdam waar we zorg leveren aan mensen zonder verzekering (grotendeels onverzekerbare mensen). Graag nodig ik jullie uit om in gesprek te gaan over de uitdagingen die er bij de specifieke doelgroepen spelen.

Tom Matthews
38 Het financiële kleurenpalet van de startende huisarts

Veel huisartsen starten hun carrière als waarnemer, maar je kunt uiteraard ook als HIDHA gaan werken. Weet jij wat de verschillen tussen beide werkvormen zijn en wat je dan allemaal moet regelen? Tijdens onze lezing leer je meer over de financiële, juridische en fiscale aspecten waar je als startende huisarts mee te maken krijgt. Met behulp van praktijkvoorbeelden geven we je inzicht in de financiële kant van jouw beroep en laten we zien wat je onderaan de streep overhoudt.

Niels van Denderen Sibbing
39 The biking doctor, op die fiets is het praktijkhouderschap een feestje!

De meeste opleidingspraktijken geven je gedurende de opleiding een goed maar traditioneel beeld van het vak. Bij Biking Doctors kleuren we wat meer buiten de lijntjes. Wij willen laten zien dat het ook anders kan: geen assistentes, 20 minuten per consult, telefonisch direct contact met de huisarts, spreekuur vanuit een hotelkamer en de patiënt plant zelf de consulten of visite. En wanneer er een visite is fietsen we langs op de bakfiets. Wij hopen jullie te inspireren hoe je het vak ook anders kunt invullen met zelf alle regie. Uiteindelijk is het een feest om praktijkhouder te zijn.

Joep ter Haar,
huisarts
40 Complexe ouderenzorg in de huisartsenpraktijk

Het meest overheersende thema in de huisartsenpraktijk voor de komende drie tot vijf jaar is de manier waarop we de de complexe ouderenzorg in de wijk vorm kunnen geven. Tot zover de open deur! Deze workshop zullen we namelijk gebruiken om aan de hand van concrete deelvragen en stellingen de route helder te maken waarlangs we voor dit vraagstuk concrete oplossingen zichtbaar kunnen maken.

Pieter Jan Bruijn ANW Nederland
41 Palliatieve zorg voor moslims

De islamitische gemeenschap in Nederland groeit en wordt ouder. Voor deze ouder wordende populatie is zorg rondom het levenseinde een onderwerp dat steeds relevanter wordt. Vaak is het de eerste keer dat families in Nederland met palliatieve zorg te maken krijgen. Deze zorg is anders dan men gewend is in het land van herkomst, waardoor bij de zorg voor deze patiënten veel komt kijken. Ook de coronapandemie heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om als zorgverlener in staat te zijn om cultuur- en religiesensitieve zorg te verlenen.
MEDIC heeft in samenwerking met theologen en medische experts een workshop ontwikkeld waarin aandacht wordt besteed aan de visie van moslims op ziekte en dood, maar ook aan dilemma’s die zich kunnen voordoen bij het verlenen van palliatieve zorg voor islamitische patiënten.

Omar Tanay
42 Werken en wonen in Nieuw-Zeeland - hoe doe je dat?

Als huisarts heb je de luxe dat er bijna overal ter wereld plek is voor jou; je bent gewild! Zo ook in Nieuw-Zeeland. Ruim een jaar heb ik in Nieuw-Zeeland gewerkt en gewoond met ons jonge gezin. In deze workshop wil ik je meenemen in het proces van droom naar daadwerkelijk werken als huisarts in het buitenland.

Sándor Ory
43 Huidpigmentatie en huidziekten

De menselijke huid wordt gekenmerkt door een wisselende mate van pigmentatie die vooral wordt gevormd door de blootstelling aan ultraviolet straling. De mate van huidpigmentatie is niet altijd waardevrij en wordt soms oneigenlijk gebruikt om mensen in bepaalde groepen in te delen. De kennis van huidafwijkingen bij mensen met wisselende huidpigmentaties is nog beperkt en het onderwijs en onderzoek hierna kan beter, onder andere door mensen met meer huidpigmentatie te includeren in research studies en beter zichtbaar te maken in onderwijs methoden. In deze presentatie worden huidziekten bij mensen met wisselende huidpigmentatie besproken en therapie adviezen gegeven en u kunt daarna zelf iedereen goede zorg geven ongeacht kleur van de huid.

Koos Sanders
44 Cardiovasculair risicomanagement in een multi-etnische populatie: quo vadis?

De afgelopen jaren zijn er steeds meer onderzoeksresultaten verschenen die duidelijk maken dat mensen met een migratieachtergrond gemiddeld genomen een hoger risico lopen op hart- en vaatziekten. In de praktijk lijken we nog maar weinig met die kennis te doen. Ook in de multidisciplinaire richtlijn CVRM zijn nauwelijks etnisch-specifieke aanwijzingen voor onderzoek en behandeling te vinden. In deze workshop laat ik resultaten zien uit het multi-etnische HELIUS-onderzoek in Amsterdam en doe een voorzet hoe de preventie van hart- en vaatziekten voor etnische minderheden in de toekomst kan worden verbeterd.

Eric Moll van Charante
45 De laatste stand van zaken m.b.t. gegevensuitwisseling in de zorg en hoe dit de werkdruk kan verlagen

In deze workshop worden de nieuwste ontwikkelingen toegelicht op het gebied van digitale uitwisseling van medische gegevens. Hoe deze leiden tot betere zorg voor de patiënt en de werkdruk helpen verlichten.
Denk daarbij aan:
- zelfregie patiënt (toestemmingen en PGO-gebruik)
- meer en betere uitwisseling in de acute zorgketen / medicatie-overdracht
- van Ketenzorg naar Netwerkzorg

Anna Saras en
Cees Goossens
VZVZ
46 Huisartsenzorg van de toekomst

Samen maken wij de huisartsenzorg van de toekomst! In deze workshop ga je aan de slag met de vraag: hoe ziet de huisartsenpraktijk van de toekomst eruit? Na deze creatieve denksessie ga je de deur uit met je eigen vernieuwende ideeën voor toekomstige huisartsenzorg.

Karen Bloemendaal en
Sanne Rekers
47 Inclusief seksualiteit bespreken

In deze workshop van Rutgers, expertisecentrum seksualiteit, leer je hoe je het gesprek start over seksualiteit, sekse, gender en seksuele diversiteit in de spreekkamer. Hoe doe je dit op een cultuursensitieve en inclusieve manier?
Afiah Vijlbrief (onderzoeker en trainer) en Nilüfer Gürses (inhoudelijk expert en trainer) delen hun expertise op het gebied van aandacht voor seksualiteit en seksuele gezondheid in de zorg. Ook krijg je tijdens deze workshop concrete handvatten om vragen rondom deze thema's te signaleren, en op een inclusieve manier het gesprek aan te gaan.

Afiah Vijlbrief en
Nilüfer Gürses

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.