12.00 – 13.00 uur

Nr. Titel Spreker
5 Colour your world; 70+ shades of grey

In deze workshop zullen we de resultaten beschrijven van het op interprofessionele manier van werken op en rond de spoedeisende hulp van HaaglandenMC. Zowel op de SEH als in de transmurale zorgsetting werken huisartsen (io), specialisten ouderengeneeskunde (io) en internisten ouderengeneeskunde (io) samen om de keten rondom spoedzorg bij kwetsbare ouderen te verbeteren. We zullen de jonge huisartsen proberen tools aan te reiken die een direct bijdrage kunnen geven aan hun werk.

Monica van Eijk,
specialist ouderengeneeskunde en
Leonie van Meer,
internist ouderengeneeskunde
17 Foetale geneeskunde

Met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kunnen zwangere vrouwen laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het ongeboren kind down-, edwards-, en patausyndroom heeft. Door de techniek die gebruikt wordt, kunnen echter ook andere chromosoomafwijkingen (nevenbevindingen) worden gevonden. Bij de foetale geneeskunde worden zwangere vrouwen gecounseld over de TRIDENT 1 studie, waarbij uitleg over de mogelijke uitslag belangrijk is voor de besluitvorming.

Shariva Kariman
18 Genderbevestigende hormoonbehandeling

De populatie transgender en gender-diverse personen groeit. Steeds meer mensen hebben een genderbevestigende behandeling ondergaan of hebben een wens tot zo'n behandeling. Tijdens deze lezing wordt besproken hoe het traject er op een genderpoli uit ziet, wat de hormoonbehandeling inhoudt, wat voor gevolgen en mogelijke risico's deze behandeling met zich meebrengt, en wat voor huisartsen van belang is om aandacht voor te hebben.

Chantal Wiepjes
19 Think before you ink - Complicaties tatoeagepigment

Veel Nederlanders 'Colour their world' met tatoeages op diverse plaatsen op hun lichaam. Daarnaast is er een toename in het gebruik van permanente make-up en zijn er diverse medische toepassingen van tatoeagepigment. Over het algemeen gaat dit goed, maar er zijn ook complicaties of bijwerkingen mogelijk. In de presentatie zal een overzicht worden gegeven van de meest voorkomende complicaties en van één in het bijzonder: contactallergie tatoeagepigment. Een zeldzame, maar gekmakende bijwerking van tatoeagepigment en de beperkte behandelmogelijkheden hiervan.

Niek Bennen DC Klinieken
20 Man of vrouw, maakt dat uit?

Verschillen in de samenleving kunnen van invloed zijn op de gezondheid van de patiënten die we in onze spreekkamer zien. Dan gaat het om verschillen in relevante determinanten die de gezondheid beïnvloeden, zoals werk, sociaal economische status, culturele achtergrond, inkomen, toegang tot voedsel, gezinssituatie en seksuele geaardheid. Sekse en gender hebben invloed op al deze determinanten. 
Om inclusieve zorg te leveren is het belangrijk deze verschillen te kennen en te weten wanneer een verschil tussen mannen en vrouwen ertoe doet en wanneer niet. Juist in de zorg, waar biologische en sociale determinanten nauw met elkaar verweven zijn.

Hedwig Vos
21 Slik je suf, snuif je hyper

Ieder jaar komen er nieuwe varianten van drugs op de markt, chemisch een klein beetje veranderd om weer eventjes toegestaan te worden. Hoe houd je overzicht in deze regenboog van middelen en effecten? Hoe weet je of iemand onder invloed is, of juist onttrekt van een middel? Hoofdgroepen drugs geven een herkenbaar klinisch beeld bij gebruik en onttrekking - in deze workshop leer je de hoofdgroepen herkennen en suf of hyper - weet je altijd wat je moet doen!

Tim Peeters medTzorg
22 Behandeling van een kleine brandwond: geen paniek, zo moeilijk is het niet

Aan de hand van diverse voorbeelden van kleine brandwonden die veel gezien worden in de huisartsenpraktijk doen we eerst eenvoudige diagnostiek naar de oppervlakte en diepte van een brandwond. Hierin is naast lichamelijk onderzoek, vooral de anamnese van essentieel belang.  Daarnaast zal de behandeling van brandwonden aan bod komen, met de middelen die beschikbaar zijn in de huisartsenpraktijk. Verder nog het bespreken van praktische tips bij het optreden van wondgenezingsstoornissen en complicaties.

Kim Gardien,
brandwondenarts
23 Hoe kleur jij je toekomst in: zzp'er, loondienst of eigen praktijk?

Veel startende huisartsen beginnen hun loopbaan met waarnemen. Dat betekent dat je huisarts en zzp’er tegelijk bent en van alles moet regelen: je beroepsverzekeringen, je administratie, belastingzaken, werken met modelovereenkomsten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, aanmelding bij pensioenfonds SPH ... Veel gedoe! Of valt dat wel mee? In deze workshop zetten we alle zaken waar je op moet letten op een rij.

Remko Klijn VvAA
24 Geen agressie in mijn praktijk

Mensenwerk: storing in de communicatie, misverstanden, escalaties. Soms als uitbarsting van pure frustratie en ook soms als vooropgezet plan om met intimidatie iets voor elkaar te krijgen. En vaak lopen deze vormen van geweld in elkaar over en door elkaar heen. Hoe herken je dat? Waarom is dat zo belangrijk? En hoe kun je dan het beste reageren?
Geen agressie in mijn praktijk gaat over het herkennen van en adequaat reageren op de meest voorkomende vormen van agressie in de huisartsenpraktijk.
Daarnaast heeft u na afloop een goed beeld van de middagtraining die vanuit de LHV Academie in-company wordt aangeboden binnen huisartspraktijken.

Frank van As LHV
25 Persoonlijkheidsstoornissen: van irritatie naar inzicht en van ergernis naar empathie.

In de gezondheidszorg komen we allemaal in aanraking met persoonlijkheidsstoornissen en dat is niet altijd even gemakkelijk. De interacties kunnen ons achterlaten met een gevoel van frustratie, machteloos of onzekerheid. Een diagnose Borderline of Narcisme in het dossier creëert vaak al een heel beeld van de patiënt, nog voordat hij of zij gezien is. Maar wat als we het gedrag kunnen zien als een al vroeg aangeleerde strategie om om te gaan met gebeurtenissen in een moeilijke jeugd, die weliswaar in de volwassenheid leidt tot disfunctionele patronen. Dan kunnen we wellicht van irritatie en ergernis naar inzicht en empathie.

Dominique Nijpels

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.